GROFF_MMSE(7)                    GROFF_MMSE(7)

NAMN
    groff_mmse - svenska mm makro fr groff

SYNTAX
    groff -mmse [ flaggor... ] [ filer... ]

BESKRIVNING
    mmse r en svensk variant av mm. Alla texter r versatta. En
    A4 sida fr text som r 13 cm bred, 3.5 cm indragning samt r
    28.5 cm hg.  Det finns std fr brevuppstllning enligt
    svensk standard fr vnster och hgerjusterad text.

    COVER kan anvnda se_ms som argument. Detta ger ett svenskt
    frsttsblad. Se groff_mm(7) fr vriga detaljer.

BREV
    Tillgngliga brevtyper:

    .LT SVV
       Vnsterstlld lptext med adressat i position T0
       (vnsterstllt).

    .LT SVH
       Hgerstlld lptext med adressat i position T4 (passar
       fnsterkuvert).

    Fljande extra LO-variabler anvnds.

    .LO DNAMN namn
       Anger dokumentets namn.

    .LO MDAT datum
       Mottagarens datum, anges under Ert datum: (LetM-
       DAT).

    .LO BIL strng
       Anger bilaga, nummer eller strng med Bilaga (Let-
       BIL) som prefix.

    .LO KOMP text
       Anger kompletteringsuppgift.

    .LO DBET beteckning
       Anger dokumentbeteckning eller dokumentnummer.

    .LO BET beteckning
       Anger  beteckning  (rendebeteckning  i form av
       diarienummer eller liknande).

    .LO SIDOR antal
       Anger totala antalet sidor och skrivs ut efter sid-
       numret inom parenteser.

    Om makrot .TP r definierat anropas det efter utskrift av
    brevhuvudet. Dr lgger man lmpligen in postadress och
    annat som brevfot.

SKRIVET AV
    Jrgen Hgg, Lund, Sweden <jh@axis.se>

FILER
    /usr/lib/groff/tmac/tmac.mse
    /usr/lib/groff/tmac/mm/se_*.cov

SE OCKS
    groff(1), troff(1), tbl(1), pic(1), eqn(1)
    mm(7)

Groff Version 1.11     27 June 1995             1